„Zdravotní pojištění“ pro psy Tisk

Přesná definice: „Pojištění nákladů na veterinární léčbu psů“

1. Úvodní informace
Každé pojištění vychází ze statistických kalkulací. Pojišťovna má svou statistiku, kolikrát se něco stane a tomu přizpůsobuje pojistnou sazbu, aby mohla plnit, pokud událost nastane a samozřejmě, jako každá obchodní firma, tvoří z podnikání zisk. Zákazník má dvě možnosti. Buď si řekne, že jemu konkrétně (v našem případě psovi) se nemůže nic stát a pojištění si nekoupí. Zváží podmínky, cenu a naprosto regulérně se rozhodne. A určitě se stane, že skutečně zvíře prožije svůj život ve zdraví a pouze s běžnými výdaji na preventivní léčbu. V případě, že však onemocní nebo potřebuje operaci, nemusíte díky pojištění přemýšlet, zda na ošetření máte dost peněz. Naše rozhodování je dáno ve většině případů vlastní zkušeností s chovem psů a zkušeností nejbližšího okolí, které psy chová a s nimiž si povídáme o tom, kolik nás náš pes stál peněz na veterinární péči. Je to jako s každou pojistkou. Vždy je drahá a zbytná, pokud se nic nestalo nám nebo našemu blízkému okolí. A jenom běh života rozhodne, zda jsme zvolili správně.

 

Pojištění samo o sobě nesnižuje riziko vzniku pojistné události (v našem případě akutního onemocnění nebo úrazu psa). Pojištění přenáší částečně finanční dopady rizika na „někoho jiného“, tedy pojišťovnu.

Klasické zdravotní pojištění pro zvířata ve formě „lidského“ zdravotního pojištění neexistuje. Výše uvedené pojištění lze fakticky též nazvat, přirovnáte-li ho k pojištění pro lidi, pojištěním úrazovým. Zjednodušeně řečeno, nehradí se z tohoto pojištění preventivní léčba, ale jen úrazy a akutní onemocnění.

 

2. Pro které psy je pojištění určeno?
• Je určeno pro každého psa (běžný chov psa, psi asistenční, canisterapie, záchranné brigády kynologů, Horská služba)
• Územní rozsah: ČR nebo Evropa
• Závody a soutěže: ano

 

3. Jak pojištění funguje?

Přesné shrnutí je v pojistných podmínkách, které jsou samozřejmě a ze zákona k dispozici pro vaše rozhodování před a při jednání o uzavření pojistky.

3.1. Pojištění kryje
• Akutní onemocnění a úrazy
• Krytými náklady se rozumí: veterinární úkony, použitý materiál, nutná hospitalizace, předepsaná medikace (s výjimkou homeopatických přípravků a léčiv)

3.2. Pojištění nekryje
• Náklady na preventivní péči
• Kosmetické zákroky
• Náklady v souvislosti s porodem a zmetáním
• Degenerativní onemocnění

3.3. Parametry pojištění
• Vstupní věk psa 0,5 – 8 let
• Délka pojištění – libovolná (např. pojistím psa - stáří 3 roky na 10 let)
• Zánik pojištění – písemnou dohodou obou stran, uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, písemnou výpovědí,…

3.4. Rozsah pojistného plnění
• Pojistná částka – roční limit 10000 Kč, 20000 Kč, 30000 Kč
• Spoluúčast u pojistné události 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč, 2000 Kč

 

4. Jak získat bližší informace pojištění?

Naši odborní poradci na Velvarsku a Slánsku jsou:
Karel Nešetřil, 606228030, mail: karel.neseril@financeprorodinu.cz
Václav Hrbek, 724906541, mail: vaclav.hrbek@financeprorodinu.cz

Další informace a kontakty naleznete www.financeprorodinu.cz zabýváme se komplexním financováním rodiny.

 

Novinky

         Od 1.10.2015

              změna

      Ordinačních hodin


-----------------------------------

 

              SOBOTA

        JEN OBJEDNANÍ

   -------------------------------

 

             !!POZOR!!

     Jsme na facebooku!

              Facebook


    ------------------------------

 

Anketa

Existuje u psů a koček onemocnění zubů ?